piątek, 31 stycznia 2014

Kartka brama

Wracam do tej formy za sprawą kartki dla Pana Zbyszka :)

I'm going back to this form - card for Mr. Zbyszko:
Pierwszy raz uzyłam papierów kupionych tutaj- w Irlandii,a tekturowa ramka oczywiście ze Scrapińca!

First time I used papers which I bought here, in Ireland and the beutiful frame is from Scrapiniec :)

6 komentarzy: